A-Å indholdsfortegnelseIndholdsfortegnelse  A til Å

Aalborg Glasværk: AaG, Fyens Glasværk: FG, Holmegaards Glasværk: HG, Kastrup Glasværk: KG,                             Århus Glasværk: ÅG, Andet: A        “tryk på IKON når hånden fremkommer”

Titel/forfatter

Glas-

værk

 

Abstrakt

Ikon

Adolf Brocks 1889.

FG

Receptbog over glassatse 1). Bogen er efter datoen på bindet oprettet i 1889, men mange satse er ældre. For nogle glassatse er noteret forskrifter for smelteprocessens gennemførelse. Brocks har for nogle satse, når han har smeltet glasset, indføjet rettelser og kommentarer.

 Adolf Brocks 1889

Adolf Brocks jun. 1875.

 

FG

Personlig regnskabsbog ført af Adolf Brocks.

 Adolf Brocks jun 1885

Aftryk af ståltryksplader

 

FG

Aftryk af ståltryksplader til forlæg for ætsede og emaljedekorerede varer, mange signeret af Gustav Behr. Jan Kock lod i 1981 Næstved Stiftstrykkeri  optrykke 169 plader.

Numrene 1-74

 Aftryk af ståltryksplader1-74

Aftryk af ståltryksplader

FG

Numrene  75-169

75-169

Breve

AaG

Breve fra Aalborg Glasværks arkiv vedrørende flaskeforme og formholdere.

 Breve

Dekorationsforlæg

 

FG

Kopier af dekorationsforlæg til håndmalede dekorationer

Dekorationsforlæg

Deltagelse i Glasindustri,

 Frederik Hey

 

Frederik Heys dagbogsnotater renskrevet af Adam Hey i 1973

 Deltagelse i Glasindustri Frederik Hey

Flaskeforme

AaG

Beskrivelse af flaskeforme og Trit(formholdere).

Fortegnelse over flasker.

 Flaskeforme

Foto

FG

Glasværket i Odense

Gamle foto fra Fyens GlasværkFoto FGDiv. billeder Fyens Glasværk

 FOTO fra Fyens Glasværk

Vor Frue Kirke IkonFyens Glasværk 1968 Ikon

Foto

 

HG

Holmegaard Glasværk

Holmegaard Glasværk

 Foto HG

Foto

 

KG

Kastrup GlasværkKastrup Glasværk

 Foto KG

Foto

 

AaG

 Glasværket i Aalborg  Foto AaG

Foto

 

ÅG

Århus Glasværk  Aarhus Glasvaerk

Gunnar Brocks 1927

Glasrecepter

 

Skitser til pottefremstilling samt forskelligt værktøj

 Gunnar Brocks 1927 Glasrecepter

Håndmalet Dekoration m.m., Vaser m.m.

 

FG

Gunnar Brocks fortegnelse over dekorationsnumre på håndmalede varer.

 Håndmalet Dekoration m m Vaser m m

Jubilæumsbog

Holmegaards Glasværk 1825-1950

HG

Glasværkets historie gennem 125 år fortalt af P. Koch Jensen, og dets kunstindustrielle

betydning beskrevet af Sigurd Schultz.

 Mange fotos.

 Jubilæumsbog Holmegaards Glasværk 1825-1950

Jubilæumsbog

Kastrup Glasværk

1847-1947

 

KG

Beskriver den tekniske udvikling i glasindustrien

 Jubilæumsbog Kastrup Glasværk 1847-1947

Kassebog 1890-1891

FG

Daglige kasseposteringer. I febr. 1891 er der to gange betalt fragt for kryolit. Der er betalt told af jernforme, der er næsten dagligt betalt for køb af skår. Af de mere pudsige er: hesten beslået, kattemælk og droskekørsel i København.

 Kassebog 1890-1891

Labels

Holmegaards Glasværk

HG

Fortegnelse over labels anvendt gennem tiderne af Holmegaards Glasværk.

Samlet og beskrevet af Ole Pilegaard Hansen

og Verner Hansen

 Labels Holmegaards Glasværk

Lommebog med sort bind.

 

FG

Receptbog over glassatse – Gunnar Brocks. Satsene er overvejende fra Odense i 1930erne men også nogle fra Riihimäki.

 Lommebog med sort bind

Læderindbundet bog uden titel.” Adolf- Villy- Gunnar Brocks

 

 

Indlæg a

Indlæg b

FG

Receptbog over glassatse. Bogen er med bidrag fra både Adolf-, Villy- og Gunnar Brocks. Oplysninger  om – hvor glasset er smeltet: Rosdala,  Århus eller Schlesiske glasværker. Indlæg a og b er en slags dagbogsnotater/breve, som Villy Brocks har skrevet under sin rejse til Portugal og ophold på Glasværket NunesRocha & Comp i 1904. Mange blanke sider.

 Adolf - Villy - Gunnar BrocksIndlaeg-A og B

M Paludan Seedorf 1908

 

AaG

Receptbog med glassatse fra Aalborg Glasværk.

Indlagt brev fra Paludan Seedorf til Hyttemester Brocks dateret 5/02 1908

 M Paludan Seedorf 1908

Operationskort

FG

Operationskortene er prisbogens afløser, de fine små håndskitser i prisbogen er i operationskortene erstattet af fotos og mængden af oplysninger er udvidet meget. Artikkel vedrørende “Operationskort fra

OperationskortGlasværket i Odense

 kort

KLIK på kortet
når hånden vises

Plan over Fyens Glasværk

FG

Plan med angivelse af de forskellige bygninger og deres anvendelse, 1920erne

Plan over Fyens Glasværk

Prisbog 1A

 

FG

Der kendes p.t. 3 prisbøger i oktavformat – lommestørrelse. Prisbog 1A har et meget slidt pap bind, den omfatter løbenumrene 1 – 4000 og har en del blanke numre. Bogen er stort set uden overstregninger og rettelser, hvorfor de varer der er slettet eller overstreget i Rød Prisbog kan ses i denne bog. Presglasserierne er ikke med, og H. A. Brændekildes dekorerede lamper er vist uden dekoration.

Løbenummer 1-1472

 Prisbog 1A

0001-1472

Prisbog 1A

FG

Løbenummer 1441-3008

1441-3008

Prisbog 1A

FG

Løbenummer 2977-4000

2977-4000

Prisbog 1B

 

FG

Bindet ligner 1A, men bogen er lidt tykkere og omfatter løbenumrene 1 – 4995. Denne bog har mange rettelser, presglasserierne er sat ind med dato, H. A. Brændekildes dekorationer er fortsat ikke vist på de pågældende lamper.

Bogen udmærker sig ved at indeholde mange dateringer, især fra 30erne til midten af 50erne.

Løbenummer 1-1125

 Prisbog 1B

0001-1125

Prisbog 1B

FG

Løbenummer 1096-2475

1096-2475

Prisbog 1B

FG

Løbenummer 2446-3855

2446-3855

Prisbog 1B

FG

Løbenummer 3826-5010

3826-5010

Prisbog 1C

FG

Fint indbundet bog med “Prisbog” i guldtryk på bindets forside. Bogen omfatter løbenumrene  1 – 4300. Forrest i bogen er der alfabetiske faneblade der dog ikke er skrevet noget på. Presseglasserien Freja er klistret ind som ekstra sider uden at ødelægge oprindelige sider. Brændekildes dekorerede lamper er ikke vist og numrene er overvejende blanke.                Løbenummer  1 – 4300

00011964

1965-3471

3471-4300

Prisbog 3

 

FG

Prisbog over løbenumrene 7001 – 8324.

Omfatter især flasker og andet emballageglas, maskinproduceret især på halvautomater. En del flasker er overført fra “Prisbog 1” og “Rød Prisbog”. Nogle flasker har også været produceret som mundblæste.

Løbenummer 7001- 8324

 Prisbog 37001-8324

Prisbog 4

FG

Fortsættelse af Prisbog 3, med løbenumrene 8323 – 8369.

Løbenummer 8323-8324

Prisbog 48323-8369

Rød Prisbog

Prisbog 2

 

FG

Meget flot læderindbundet bog, på ryggen er trykt Prisbog i et rødt felt, på underkanten af bindet er der messing forstærkninger.

Bogen bærer præg af intenst brug og hænger dårligt sammen mellem de forreste sider.

Bogen omfatter løbenumrene 1 – 6290 heraf mange blanke numre. Der er mange overstregninger og sletninger af varer og meget få dateringer.

Pudsigt nok er Jacob E. Bangs kunstglasvaser nr. 32126 og 32128 også noteret i Rød Prisbog som løbenummer  478 og 477. Beundringsværdige er de mange smukt udførte skitser.

Løbenummer 0001-6289

og 177-184 og 665-682

 Rød Prisbog 2

0001-0305

0303-0720

0706-1148

1149-1583

1578-2191

2182-2582

2565-3253

3244-3959

3951-4739

4722-5531

5514-6289

Schmelz Buch 1900.

FG

Glassatse, forskrift for affarvning og forskrift for forsølvning.

Schmelz Buch 1900

Sprech-Saal

Tysk tidsskrift for porselæn- glas- og lerindustri. Ofte refereret til i receptbøgerne.

Sprech-Saal

Tiegelversuche 1899.”

FG

Rapporter over smelteforsøg med forskellige glassatse og råvarer udført i 1899 og 1900.

Tiegelversuche 1899

Vedr. Hytter i arbejde

FG

Logbog over tænding og slukning af ovne i de enkelte hytter.

 Vedr Hytter i arbejde

Villy Brocks, Odense d. 1/10 97.

FG

Receptbog over glassatse. Villy Brocks samling af glassatse nogle er afskrift af faderens receptbog.

Villy Brocks Odense d.1.10.1897

Villy Brocks, Regnskabsbog

FG

Personlig regnskabsbog ført af Villy Broks.

 Villy Brocks Regnskabsbog

retur til top