Fyens Glasværk Prisbøger[Prisbog 1A]  –  [Prisbog  1B]  –  [Rød Prisbog Prisbog 2]  –  [Prisbog 3]  –  [Prisbog 4]

Prisbog 1A

 

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Der kendes p.t. 3 prisbøger i oktavformat – lommestørrelse. Prisbog 1A har et meget slidt pap bind, den omfatter løbenumrene 1 – 4000 og har en del blanke numre. Bogen er stort set uden overstregninger og rettelser, hvorfor de varer der er slettet eller overstreget i Rød Prisbog kan ses i denne bog. Presglasserierne er ikke med, og H. A. Brændekildes dekorerede lamper er vist uden dekoration.

Løbenummer 1-1472

 Prisbog 1A0001-1472

Prisbog 1A

 

FG

Løbenummer 1441-3008

1441-3008

Prisbog 1A

 

FG

Løbenummer 2977-4000

2977-4000

Prisbog 1B

 

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Bindet ligner 1A, men bogen er lidt tykkere og omfatter løbenumrene 1 – 4995. Denne bog har mange rettelser, presglasserierne er sat ind med dato, H. A. Brændekildes dekorationer er fortsat ikke vist på de pågældende lamper.

Bogen udmærker sig ved at indeholde mange dateringer, især fra 30erne til midten af 50erne.

Løbenummer 1-1125

 Prisbog 1B0001-1125

Prisbog 1B

 

FG

Løbenummer 1096-2475

1096-2475

Prisbog 1B

 

FG

Løbenummer 2446-3855

2446-3855

Prisbog 1B

 

FG

Løbenummer 3826-5010

3826-5010

Rød Prisbog

Prisbog 2

 

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Meget flot læderindbundet bog, på ryggen er trykt Prisbog i et rødt felt, på underkanten af bindet er der messing forstærkninger.

Bogen bærer præg af intenst brug og hænger dårligt sammen mellem de forreste sider.

Bogen omfatter løbenumrene 1 – 6290 heraf mange blanke numre. Der er mange overstregninger og sletninger af varer og meget få dateringer.

Pudsigt nok er Jacob E. Bangs kunstglasvaser nr. 32126 og 32128 også noteret i Rød Prisbog som løbenummer  478 og 477. Beundringsværdige er de mange smukt udførte skitser.

.

Rød Prisbog 2

Rød P P 2 FG  Løbenummer 001-305 001-305

Rød P P 2

FG

Løbenummer 303-720

303-720

Rød P P 2

FG

Løbenummer 706-1148

706-1148

Rød P P 2

FG

Løbenummer 1149-1583

1149-1583

Rød P P 2

FG

Løbenummer 1578-2191

1578-2191

Rød P P 2

FG

Løbenummer  2182-2582

2182-2582

Rød P P 2

FG

Løbenummer 2565-3253

2565-3253

Rød P P 2

FG

Løbenummer 3244-3959

3244-3959

Rød P P 2

FG

Løbenummer 3951-4739

3951-4739

Rød P P 2

FG

Løbenummer  4722-5531

4722-5531

Rød P P 2

FG

Løbenummer 5514-6289

og 177-184 og 665-682

5514-6289

Prisbog 1C

 

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Fint indbundet bog med “Prisbog” i guldtryk på bindets forside. Bogen omfatter løbenumrene  1 – 4300. Forrest i bogen er der alfabetiske faneblade der dog ikke er skrevet noget på. Presseglasserien Freja er klistret ind som ekstra sider uden at ødelægge oprindelige sider. Brændekildes dekorerede lamper er ikke vist og numrene er overvejende blanke.

0001-1964

19653471

34714300

Prisbog 3

 

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Prisbog over løbenumrene 7001 – 8324.

Omfatter især flasker og andet emballageglas, maskinproduceret især på halvautomater. En del flasker er overført fra “Prisbog 1” og “Rød Prisbog”. Nogle flasker har også været produceret som mundblæste.

Løbenummer 7001- 8324

 Prisbog 37001-8324

Prisbog 4

KLIK på løbenr.
når hånden vises

FG

Fortsættelse af Prisbog 3, med løbenumrene 8323 – 8369.

Løbenummer 8323-8324

 Prisbog 48323-8369

retur til top